საქართველოში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მცირდება

0
732

მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტეტულმა სამედიცინო ჟურნალმა „ლანცეტმა“ გამოაქვეყნა მონაცემები საქართველოში ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირების შესახებ.

საქართველოში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მცირდება უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში

2012 წლის შემდეგ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მიმართულებით გატარებული რეფორმის შედეგად, საქართველომ მიაღწია ათასწლეულის განვითარების გეგმითგანსაზღვრულ სამიზნეს და 2/3-ით შეამცირა ნეონატალური სიკვდილობა

საქართველოს მიზანია 2030 წლისთვის ნეონატალური სიკვდილობა შემცირდეს 5-მდე ყოველ 1000 ცოცხლადშობილზე

კომენტარი

Please enter your comment!
Please enter your name here