2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.7 პროცენტით გაიზარდა

წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის აგვისტოში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.3%-ს შეადგენს, ხოლო 2017 წლის 8 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.7 პროცენტი შეადგინა.
2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით აგვისტოში 14%-ით არის გაზრდილი.
მიმდინარე წლის აგვისტოში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში: 

• დამამუშავებელი მრეწველობა – ზრდა 6.9%;
• სასტუმროები და რესტორნები – ზრდა 18.5%;
• ოპერაციები უძრავი ქონებით – ზრდა 7.8%.
2017 წლის აგვისტოში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა და აღნიშნული სექტორების მიერ გამოშვებული პროდუქციის ექსპორტის ზრდამ. კერძოდ, 2017 წლის აგვისტოში გაიზარდა: 
ფეროშენადნობის ექსპორტი 134%-ით;

აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი 84%-ით;

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 65%-ით; 
ღვინის ექსპორტი 58%-ით; 
სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 29%-ით;

მინერალური წყლების ექსპორტი 23%-ით.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here